Naše služby

Služby personální agentury RP JOB s.r.o

Naše společnost zajišťuje především odborné profese pro práci s kovovými materiály. V poslední době, z důvodu zaplňování naší databáze uchazečů o zaměstnání uchazeči bez odbornosti nebo jen s minimálním vyučením, zajišťujeme také pozice dělníků a operátorů na montážních linkách.

Co se týče zaměření na různá průmyslová odvětví, naším oborem jsou zejména elektronický a elektrotechnický průmysl (operátor, kontrola kvality), automobilový průmysl (montážní dělník, zámečník, lakýrník, svářeč), dřevozpracující průmysl (truhlář), logistická a skladová centra (skladník, řidič VZV, jeřábník, vazač), hutní a kovozpracujíci průmysl (kovoobráběči na všech pozicích – soustružník, karuselář, horizontkář, frézař, CNC, NC, obráběcí centra, dále svářeč, zámečník, lakýrník, pomocná pracovní síla, apretér, vazač, jeřábník, dále profese potřebné při výrobě oceli – slévač, obsluha pecí, technická kontrola), stavební průmysl ( zateplováni – subdodávky, zedník, pomocný dělník, pokrývač, obkladač aj.).

Obsazení pracovních pozic dle státní příslušnosti má v současné době následující rozložení:

  • cca 60% občané České republiky
  • 30% občané Slovenské republiky
  • 5% občané ostatních států EU
  • 5% občané států mimo EU

Z celkového počtu našich zaměstnanců je cca 97% česky mluvících, zbylá 3% tvoří obtížně dorozumící se pracovníci. Tito pracují v samostatném kolektivu s překladatelem a s podmínkou vysoké odbornosti. U cizích státních příslušníků jsou vyřízená veškerá potřebná povolení a formality potřebné k jejich legálnímu pobytu a práci v České republice.

Schopnost zabezpečit jednotlivé pracovní pozice je v případě, že se vhodný kandidát nachází v naší databázi, jeden týden, jinak v termínu 3 až 5 týdnů. V případe urgentního požadavku jsme schopni zajistit pracovníky také v kratším termínu, záleží však na konkrétních požadavcích na pracovníka.

Filozofií naší firmy je poskytovat co nejkvalitnější služby v oblasti externího zaměstnávání, proto se bráníme zajišťování obsazení stovek pracovních pozic najednou a preferujeme postupné obsazování pozic poté, co pečlivě prověříme vhodné kandidáty.

Přebíráme plnou odpovědnost za personální zajištění výroby u svých zákazníků a umožníme Vám se soustředit zejména na zvolený obor podnikání bez dalších starostí.

Jsme stabilním a tradičním zaměstnavatelem, společností, která ve svých zaměstnancích vidí svůj potenciál.

Péče o zaměstnance

V naší společnosti se staráme o naše zaměstnance s velkou pečlivostí tak, aby byli spokojeni a mohli se zodpovědně věnovat práci. Důkladně dodržujeme zákoník práce. BOZP zabezpečuje externí bezpečnostní technik. Máme také smlouvu se zdravotnickým zařízením, které zabezpečuje našim zaměstnancům veškeré zdravotní prohlídky potřebné k výkonu práce.

Ubytování zaměstnanců zabezpečujeme ve smluvních ubytovnách s ohledem na místo výkonu práce a dostupnost veřejné hromadné dopravy.

Přesně vyčíslené náklady na zaměstnance

Protože pracovníci zůstávají stále našimi zaměstnanci a k Vaší společnosti jsou dočasně přiděleni, jsme schopni Vám přesně vyčíslit náklady na pracovní sílu.

Cena za služby se stanovuje po zjištění konkrétních potřeb a s přihlédnutím k mzdovým podmínkám srovnatelných kmenových zaměstnanců Vaší společnosti.

Hradíte pouze jednu fakturu měsíčně a vždy tak máte přesný přehled o celkových nákladech na zaměstnance.

Máte-li zájem o naše služby, kontaktujte nás, prosím.